Sunday, 16 July 2017

PÊREL VIR ELKE DAG. /. PEARL FOR EACH DAY.

Vrydag 28 Julie 2017. 
PÊREL VIR ELKE DAG:

(Openbaring 7:13,14)
13. "Toe het een van die ouderlinge gespreek en vir my gesê: 'Hulle wat bekleed is met die wit klere, wie is hulle en waarvandaan het hulle gekom?'
14. "En ek sê vir hom: 'My heer, u weet dit.' En hy sê vir my: 'Dit is hulle wat uit die groot verdrukking kom, en hulle het hul klere gewas en hul klere wit gemaak in die bloed van die Lam.'"

Friday 28 July 2017. 
PÊARL FOR EACH DAY:
(Revelation 7:13,14)
13. "Then one of the elders answered, saying to me: 'Who are these arrayed in white robes, and where did they come from?' 
14. "And I said to him: 'Sir, you know.'
So he said to me: 'These are the ones who come out of the great tribulation, and washed their robes and made them white in the blood of the Lamb.'"

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om elke dag die korrekte "PÊREL" aan u deur te gee, volgens u behoeftes en verwagtinge. 
Aan Hom kom toe alle eer, heerlikheid, lofprysing, aanbidding, krag, mag, en danksegging van nou tot in alle ewigheid. 
/
I am trusting the Holy Spirit of God to present the correct "PEARL" to you every day, according to your needs and expectations. 
To Him be all honour, glory, praise, worship, strength, might and thanksgiving from now, and forever more).


 

No comments:

Post a Comment