Sunday, 16 July 2017

PÊREL VIR ELKE DAG. /. PEARL FOR EACH DAY.

Sondag 30 Julie 2017. 
PÊREL VIR ELKE DAG:

(Openbaring 8:3,4)
3. "En 'n ander engel het gekom en met 'n goue wierookbak by die altaar gaan staan, en baie reukwerk is aan hom gegee, om dit met die gebede van al die heiliges, op die goue altaar voor die troon te lê;
4. "en die rook van die reukwerk, het met die gebede van die heiliges uit die hand van die engel, opgegaan voor God."

Sunday 30 July 2017. 
PÊARL FOR EACH DAY:
(Revelation 8:3,4)
3. "Then another angel, having a golden censer, came and stood at the altar. He was given much incense, that he should offer it with the prayers of the saints upon the golden altar which was before the throne. 
4. "And the smoke of the incense, with the prayers of the saints, ascended before God from the angel's hand." 

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om elke dag die korrekte "PÊREL" aan u deur te gee, volgens u behoeftes en verwagtinge. 
Aan Hom kom toe alle eer, heerlikheid, lofprysing, aanbidding, krag, mag, en danksegging van nou tot in alle ewigheid. 
/
I am trusting the Holy Spirit of God to present the correct "PEARL" to you every day, according to your needs and expectations. 
To Him be all honour, glory, praise, worship, strength, might and thanksgiving from now, and forever more).


 

No comments:

Post a Comment