Thursday, 20 July 2017

PÊREL VIR ELKE DAG. /. PEARL FOR EACH DAY.

Vrydag 21 Julie 2017. 
PÊREL VIR ELKE DAG:

(Openbaring 6:11,12)
11. "En aan elkeen van hulle is wit klere gegee; en aan hulle is gesê dat hulle nog 'n klein tydjie moes rus, totdat ook hulle mede-diensknegte en hulle broeders wat nog gedood sou word soos hulle, voltallig sou wees. 
12.  "En ek het gesien toe Hy die sesde seël oopgemaak het, en kyk, daar was 'n groot aardbewing; en die son het swart geword soos 'n harige sak, en die maan het geword soos bloed."

Friday 21 July 2017. 
PÊARL FOR EACH DAY:
(Revelation 6:11,12)
11. "Then they were each given a long and flowing and festive white robe, and told to rest and wait patiently a little while longer, until the number should be complete of their fellow servants and their brethren, who were to be killed as they themselves had been.  
12. "When He (the Lamb) broke open the sixth seal, I looked, and there was a great earthquake; and the sun grew black as sackcloth of hair, (the full disk of) the moon became like blood. 

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om elke dag die korrekte "PÊREL" aan u deur te gee, volgens u behoeftes en verwagtinge. 
Aan Hom kom toe alle eer, heerlikheid, lofprysing, aanbidding, krag, mag, en danksegging van nou tot in alle ewigheid. 
/
I am trusting the Holy Spirit of God to present the correct "PEARL" to you every day, according to your needs and expectations. 
To Him be all honour, glory, praise, worship, strength, might and thanksgiving from now, and forever more).


 

No comments:

Post a Comment