Sunday, 16 July 2017

PÊREL VIR ELKE DAG. /. PEARL FOR EACH DAY.

Woensdag 19 Julie 2017. 
PÊREL VIR ELKE DAG:

(Openbaring 6:7,8)
7. "En toe Hy die vierde seël oopgemaak het, hoor ek die stem van die vierde lewende wese sê: 'Kom kyk!'
8. "En ek het gesien en kyk, daar was 'n vaal perd. En hy wat daarop sit, sy naam is die dood, en die doderyk het hom gevolg. En aan hulle is mag gegee oor die vierde deel van die aarde om dood te maak met swaard en hongersnood en pes, en deur die wilde diere van die aarde."

Wednesday 19 July 2017. 
PÊARL FOR EACH DAY:
(Revelation 6:7,8)
7. "When the Lamb broke open the fourth seal, I heard the fourth living creature call out: 'Come!'  
8. "So I looked, and behold, an ashy pale horse (black and blue, as if made so by bruising), and it's rider's name was Death, and Hades (the realm of the dead) followed him closely. And they were given authority and power over a fourth part of the earth, to kill with the sword and with famine and with plague: (pestilence, disease) and with wild beasts of the earth."

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om elke dag die korrekte "PÊREL" aan u deur te gee, volgens u behoeftes en verwagtinge. 
Aan Hom kom toe alle eer, heerlikheid, lofprysing, aanbidding, krag, mag, en danksegging van nou tot in alle ewigheid. 
/
I am trusting the Holy Spirit of God to present the correct "PEARL" to you every day, according to your needs and expectations. 
To Him be all honour, glory, praise, worship, strength, might and thanksgiving from now, and forever more).


 

No comments:

Post a Comment