Sunday, 16 July 2017

PÊREL VIR ELKE DAG. /. PEARL FOR EACH DAY.

Dinsdag 18 Julie 2017. 
PÊREL VIR ELKE DAG:

(Openbaring 6;5,6)
5. "En toe Hy die derde seël oopgemaak het, hoor ek die derde lewende wese sê: 'Kom kyk!' En ek het gesien, en kyk, daar was 'n swart perd, en hy wat daarop sit, het 'n skaal in sy hand. 
6. "En ek het 'n stem tussen die lewende wesens hoor sê: ''n
Rantsoen koring vir 'n penning, en drie rantsoene gars vir 'n penning; en moenie die olie en die wyn beskadig nie!'"

Tuesday 18 July 2017. 
PÊARL FOR EACH DAY:
(Revelation 6:5,6)
5. "When He broke open the third seal, I heard the third living creature call out: 'Come and look' And I saw, and behold, a black horse, and in his hand the rider had a pair of scales (a balance).
6. "And I heard what seemed to be a voice from the midst of the four living creatures, saying: 'A quarts of wheat for a denarius (a whole day's wages), and three quarts of barley for a denarius; but do not harm the oil and the wine!'"

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om elke dag die korrekte "PÊREL" aan u deur te gee, volgens u behoeftes en verwagtinge. 
Aan Hom kom toe alle eer, heerlikheid, lofprysing, aanbidding, krag, mag, en danksegging van nou tot in alle ewigheid. 
/
I am trusting the Holy Spirit of God to present the correct "PEARL" to you every day, according to your needs and expectations. 
To Him be all honour, glory, praise, worship, strength, might and thanksgiving from now, and forever more).


 

No comments:

Post a Comment