Sunday, 16 July 2017

PÊREL VIR ELKE DAG. /. PEARL FOR EACH DAY.

Donderdag 26 Julie 2017. 
PÊREL VIR ELKE DAG:

(Openbaring 7:11,12)
11. "En al die engele het rondom die troon en die ouderlinge en die vier lewende wesens gestaan, en hulle het voor die troon op hulle aangesig neergeval en God aanbid,  
12. "en gesê: 'Amen! Die lof en die heerlikheid, en die wysheid en die danksegging en die eer en die krag en die sterkte aan onse God tot in alle ewigheid! Amen.'"

Thursday 26 July 2017. 
PÊARL FOR EACH DAY:
(Revelation 7:11,12)
11. "All the angels stood around the throne and the elders and the living creatures and fell on their faces before the throne, and worshiped God,
12. "saying: 'Amen! Blessing and glory and wisdom, thanksgiving and honour and power and might be to our God, forever and ever. Amen.'" 

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om elke dag die korrekte "PÊREL" aan u deur te gee, volgens u behoeftes en verwagtinge. 
Aan Hom kom toe alle eer, heerlikheid, lofprysing, aanbidding, krag, mag, en danksegging van nou tot in alle ewigheid. 
/
I am trusting the Holy Spirit of God to present the correct "PEARL" to you every day, according to your needs and expectations. 
To Him be all honour, glory, praise, worship, strength, might and thanksgiving from now, and forever more).


 

No comments:

Post a Comment