Sunday, 16 July 2017

PÊREL VIR ELKE DAG. /. PEARL FOR EACH DAY.

Sondag 23 Julie 2017. 
PÊREL VIR ELKE DAG:

(Openbaring 6:16,17)
16. "En vir die berge en die rotse gesê: 'Val op ons en verberg ons vir die aangesig van Hom wat op die troon sit, en vir die toorn van die Lam;
17. "'Want die groot dag van Sy toorn het gekom, en wie kan bestaan?'"

Sunday 23 July 2017. 
PÊARL FOR EACH DAY:
(Revelation 6:16,17)
16. "And they called to the mountains and rocks: 'Fall on (before) us, and hide us from Him Who sits on the throne, and from the deep-seated indignation and wrath of the Lamb;
17. "'For the great day of His wrath (vengeance, retribution, indignation) has come, and who is able to stand before it?'"

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om elke dag die korrekte "PÊREL" aan u deur te gee, volgens u behoeftes en verwagtinge. 
Aan Hom kom toe alle eer, heerlikheid, lofprysing, aanbidding, krag, mag, en danksegging van nou tot in alle ewigheid. 
/
I am trusting the Holy Spirit of God to present the correct "PEARL" to you every day, according to your needs and expectations. 
To Him be all honour, glory, praise, worship, strength, might and thanksgiving from now, and forever more).


 

No comments:

Post a Comment