Sunday, 16 July 2017

PÊREL VIR ELKE DAG. /. PEARL FOR EACH DAY.

Donderdag 3 Augustus 2017. 
PÊREL VIR ELKE DAG:

(Openbaring 10:9-11)
9. "En ek het na die engel gegaan en aan hom gesê: 'Gee my die boekie.' Toe sê hy vir my: 'Neem en eet dit op, en dit sal jou maag bitter maak, maar in jou mond sal dit soet wees soos heuning;'
10. "Toe neem ek die boekie uit die hand van die engel en eet dit op, en in my mond was dit soet soos heuning; maar toe ek dit geëet het, het my maag bitter geword. 
11. "En hy het vir my gesê: 'Jy moet weer profeteer oor baie volke en nasies en tale en volke.'"

Thursday 3 August 2017. 
PEARL FOR EACH DAY:
(Revelation 10:9-11)
9. "So I went to the angel and said to him: 'Give me the little book.' And he said to me: 'Take and eat it; and it will make your stomach bitter, but it will be as sweet as honey in your mouth.'
10. "Then I took the book out of the angel's hand and ate it, and it was sweet as honey in my mouth. But when I had eaten it, my stomach became bitter."  
11. "And he said to me: 'You must prophesy again about many peoples, nations, tongues and kings.'"

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om elke dag die korrekte "PÊREL" aan u deur te gee, volgens u behoeftes en verwagtinge. 
Aan Hom kom toe alle eer, heerlikheid, lofprysing, aanbidding, krag, mag, en danksegging van nou tot in alle ewigheid. 
/
I am trusting the Holy Spirit of God to present the correct "PEARL" to you every day, according to your needs and expectations. 
To Him be all honour, glory, praise, worship, strength, might and thanksgiving from now, and forever more).


No comments:

Post a Comment