Sunday, 16 July 2017

PÊREL VIR ELKE DAG. /. PEARL FOR EACH DAY.

Dinsdag 8 Augustus 2017. 
PÊREL VIR ELKE DAG:

(Openbaring 14:11-13)
11. "En die rook van hulle pyniging gaan op tot in alle ewigheid, en hulle het dag en nag geen rus nie - hulle wat die dier en sy beeld aanbid, en elkeen wat die merk van sy naam ontvang. 
12. "Hier kom die lydsaamheid van die heiliges te pas; hier is hulle wat die gebooie van God en die geloof in Jesus bewaar. 
13. "En ek het 'n stem uit die hemel aan my hoor sê: 'Skryf: Salig is van nou af die dode wat in die Here sterwe. Ja, sê die Gees, sodat hulle kan rus van hulle arbeid, en hulle werke sal hulle volg.'"

Tuesday 8 August 2017. 
PÊARL FOR EACH DAY:
(Revelation 14:11-13)
11. "And the smoke of their torment rises for ever and ever. There is not rest day or night for those who worship the beast and his image, or for anyone who receives the mark of his name
12. "This calls for patient endurance on the part of the saints who obey God's commandments and remain faithful to Jesus.  
13. "Then I heard a voice from heaven say: 'Write: Blessed are the dead who died in the Lord from now on.' 'Yes,' says the Spirit: 'They will rest from their labour, for their deeds will follow them.'"

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om elke dag die korrekte "PÊREL" aan u deur te gee, volgens u behoeftes en verwagtinge. 
Aan Hom kom toe alle eer, heerlikheid, lofprysing, aanbidding, krag, mag, en danksegging van nou tot in alle ewigheid. 
/
I am trusting the Holy Spirit of God to present the correct "PEARL" to you every day, according to your needs and expectations. 
To Him be all honour, glory, praise, worship, strength, might and thanksgiving from now, and forever more).


 

No comments:

Post a Comment