Sunday, 16 July 2017

PÊREL VIR ELKE DAG. /. PEARL FOR EACH DAY.

Donderdag 10 Augustus 2017. 
PÊREL VIR ELKE DAG:

(Openbaring 20:4,5)
4. "En ek het trone gesien, en die heiliges het daarop gesit, en die oordeel is aan hulle gegee. En toe het ek die siele gesien van die wat onthoof is, vir hulle getuienis van Jesus, en vir die Woord van God, hulle wat nie die dier of sy beeld aanbid het nie; en wat ook nie sy merk op hulle voorhoofde of hande ontvang het nie. En hulle het gelewe en as konings saam met Christus regeer vir 'n duisend jaar.  
5. "En die ander dode het nie oorlewe  totdat die duisend jaar voleindig was nie. Dit is die eerste opstanding."

Thursday 10 August 2017. 
PÊARL FOR EACH DAY:
(Revelation 20:4,5)
4. "And I saw thrones, and the saints sat in them, and judgement was committed to them. Then I saw the souls of those who had been beheaded for their witness to Jesus, and for the Word of God, who had not worshiped the beast or his image, and had not received his mark on their foreheads or on their hands. And they lived and reigned with Christ for a thousand years. 
5. "But the rest of the dead did not live again until the thousand years were finished. This is the first resurrection."

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om elke dag die korrekte "PÊREL" aan u deur te gee, volgens u behoeftes en verwagtinge. 
Aan Hom kom toe alle eer, heerlikheid, lofprysing, aanbidding, krag, mag, en danksegging van nou tot in alle ewigheid. 
/
I am trusting the Holy Spirit of God to present the correct "PEARL" to you every day, according to your needs and expectations. 
To Him be all honour, glory, praise, worship, strength, might and thanksgiving from now, and forever more).


 

No comments:

Post a Comment