Sunday, 16 July 2017

PÊREL VIR ELKE DAG. /. PEARL FOR EACH DAY.

Saterdag 29 Julie 2017. 
PÊREL VIR ELKE DAG:

(Openbaring 8:1,2)
1. "En toe Hy die sewende seël oopgemaak het, kom daar stilte in die hemel omtrent 'n halfuur lank. 
2. "En ek het die sewe engele gesien wat voor God staan, en sewe basuine is aan hulle gegee. 

Saturday 29 July 2017. 
PÊARL FOR EACH DAY:
(Revelation 8:1,2)
1. "When He opened the seventh seal, there was silence in heaven for about half an hour. 
2. "And I saw seven angels who stand before God, and they were given seven trumpets."

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om elke dag die korrekte "PÊREL" aan u deur te gee, volgens u behoeftes en verwagtinge. 
Aan Hom kom toe alle eer, heerlikheid, lofprysing, aanbidding, krag, mag, en danksegging van nou tot in alle ewigheid. 
/
I am trusting the Holy Spirit of God to present the correct "PEARL" to you every day, according to your needs and expectations. 
To Him be all honour, glory, praise, worship, strength, might and thanksgiving from now, and forever more).


 

No comments:

Post a Comment