Monday, 26 December 2016

'N PÊREL VIR ELKE DAG. /. A PEARL FOR EACH DAY.

Dinsdag 7 Februarie 2017. 
'N PÊREL VIR ELKE DAG:
(1 Johannes 2:21-23)
21. Ek het nie aan julle geskrywe omdat julle die waarheid nie ken nie, maar omdat julle die waarheid ken en omdat geen leuen uit die waarheid is nie. 
22. Wie is die leuenaar behalwe hy wat ontken dat Jesus die Christus is?Dit is die antichris wat die Vader en die Seun loën. 
23. Elkeen wat die Seun loën, het ook nie die Vader nie. 

Tuesday 7 February 2017. 
A PEARL FOR EACH DAY:
(1 John 2:21-23)
21. I do not write to you because you do not know the truth, but because you do know it, and no lie comes from the truth. 
22. Who is the liar? It is the man who denies that Jesus is the Christ. Such a man is the antichrist. He denies the Father and the Son. 
23. No one who denies the Son has the Father; whoever acknowledges the Son, has the Father also. 

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om die korrekte "PÊREL" aan u deur te gee elke dag volgens u behoeftes. Aan Hom kom toe alle eer, heerlikheid, lofprysing, aanbidding en danksegging nou en tot in ewigheid. 
/
 I am trusting the Holy Spirit of God to present the appropriate "PEARL" to you every day, according to your needs. To Him be all glory, honour, praise, worship and thanksgiving now and forever.)


No comments:

Post a Comment