Saturday, 7 January 2017

'N PÊREL VIR ELKE DAG. /. A PEARL FOR EACH DAY.

Maandag 9 Januarie 2017. 
'N PÊREL VIR ELKE DAG:

(Johannes 1:32)
En Johannes het getuig en gesê: "Ek het die Gees soos 'n duif uit die hemel sien neerdaal, en Hy het op Hom gebly."

Monday 9 January 2017. 
A PEARL FOR EVERY DAY:  
John gave further evidence saying: "I have seen the Spirit descending as a dove out of heaven, and He dwelt on Him, (never to depart)."

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om die korrekte "PÊREL" aan u deur te gee elke dag, volgens u behoeftes. Aan u kom toe alle eer, heerlikheid, aanbidding en danksegging tot in ewigheid. 
/
I am trusting the Holy Spirit of God to  reveal the appropriate "PEARL" to you every day, according to your needs. To Him be all glory, honour, praise, worship and thanksgiving, now and forever.)  No comments:

Post a Comment