Monday, 26 December 2016

'N PÊREL VIR ELKE DAG. /. A PEARL FOR EACH DAY.

Woensdag 1 Februarie 2017. 
'N PÊREL VIR ELKE DAG:

(1 Johannes 2:5,6)
5. En elkeen wat Sy Woord bewaar, in hom het die liefde van God waarlik volmaak geword. Hieraan weet ons dat ons in Hom is. 
6. Hy wat sê dat hy in Hom bly, behoort self ook te wandel soos Jesus gewandel het. 

A PEARL FOR EACH DAY:
(1 John 2:5,6)
5. But whoever obeys His Word, truly in this person the love of God has been perfected. By this we know that we are in Him. 
6. The one who says he resides in God, ought himself to walk just as Jesus did. 

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om die korrekte "PÊREL" aan u deur te gee elke dag volgens u behoeftes. Aan Hom kom toe alle eer, heerlikheid, lofprysing, aanbidding en danksegging nou en tot in ewigheid. 
/
 I am trusting the Holy Spirit of God to present the appropriate "PEARL" to you every day, according to your needs. To Him be all glory, honour, praise, worship and thanksgiving now and forever.)


No comments:

Post a Comment