Monday, 26 December 2016

'N PÊREL VIR ELKE DAG. /. A PEARL FOR EACH DAY.

Donderdag 19 Januarie 2017. 
'N PÊREL VIR ELKE DAG:

(1 Petrus 5:8,9)
Wees nugter en waaksaam, want julle teëstander die duiwel, loop rond soos 'n brullende leeu en soek wie hy kan verslind. 

Thursday 19 January 2017. 
A PEARL FOR EACH DAY:
(1 Peter 5:8,9)
8. Be sober and alert. Your enemy the devil like a roaring lion, is on the prowl looking for someone to devour. 
9. Resist him, strong in your faith, because you know that your brothers and sisters throughout the world are enduring the same kinds of suffering. 

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om die korrekte "PÊREL" aan u deur te gee elke dag volgens u behoeftes. Aan Hom kom toe alle eer, heerlikheid, lofprysing, aanbidding en danksegging nou en tot in ewigheid. 
/
 I am trusting the Holy Spirit of God to present the appropriate "PEARL" to you every day, according to your needs. To Him be all glory, honour, praise, worship and thanksgiving now and forever.)


No comments:

Post a Comment