Monday, 26 December 2016

'N PÊREL VIR ELKE DAG. / A PEARL FOR EACH DAY.

Vrydag13 Januarie 2017. 
'N PÊREL VIR ELKE DAG:

(Johannes 10:27,28)
27. "My skape luister na My stem, en Ek ken hulle, en hulle ken My.
28. "En Ek gee hulle die ewige lewe, en hulle sal nooit verlore gaan tot in ewigheid nie, en niemand sal hulle uit My hand ruk nie."

Friday 13 January 2017. 
A PEARL FOR EACH DAY:
(John 10:27,28)
27. "The sheep that are My own hear and are listening to My voice; and I know them, and they follow Me. 
28. "And I will give them eternal life, and they shall never lose it or perish throughout the ages. (To all eternity they shall never by any means be  destroyed.) and no one is able to snatch them oit of My hand." 

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om die korrekte "PÊREL" aan u deur te gee elke dag volgens u behoeftes. Aan Hom kom toe alle eer, heerlikheid, lofprysing, aanbidding en danksegging nou en tot in ewigheid. 
/
 I am trusting the Holy Spirit of God to present the appropriate "PEARL" to you every day, according to your needs. To Him be all glory, honour, praise, worship and thanksgiving now and forever.)


No comments:

Post a Comment