Monday, 26 December 2016

'N PÊREL VIR ELKE DAG. / A PEARL FOR EACH DAY.

Dinsdag 17 Januarie 2017. 
'N PÊREL VIR ELKE DAG:

(Romeine 8:38,39)
38. Want ek is versekerd dat geen dood of lewe, of  engele of owerhede of magte, of teenwoordige of komende dinge, 
39. Of hoogte od diepte of enige ander skepsel ons sal kan skei van die liefde van God, wat daar in Jesus Christus onse Here is nie. 

Tuesday 17 January 2017. 
A PEARL FOR EACH DAY:
(Romans 8:38,39)
38. For I am convinced that neither death, nor life, nor angels, nor heavenly rulers, nor things that are present, nor things to come, nor powers, 
39. nor height, nor depts, nor anything else in creation, will be able to seperate us from the love of God in Christ Jesus our Lord. 

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om die korrekte "PÊREL" aan u deur te gee elke dag volgens u behoeftes. Aan Hom kom toe alle eer, heerlikheid, lofprysing, aanbidding en danksegging nou en tot in ewigheid. 
/
 I am trusting the Holy Spirit of God to present the appropriate "PEARL" to you every day, according to your needs. To Him be all glory, honour, praise, worship and thanksgiving now and forever.)


No comments:

Post a Comment