Monday, 26 December 2016

'N PÊREL VIR ELKE DAG. /. A PEARL FOR EACH DAY.

Maandag 16 Januarie 2017. 
'N PÊREL VIR ELKE DAG:

(Psalm 105:3,4)
3. Beroem julle in Sy heilige Naam; laat die hart van die wat die Here soek bly wees. 
4. Vra na die Here en Sy sterkte; soek Sy aangesig altyddeur. 
 
A PEARL FOR EACH DAY:
(Psalm 105:3,5)
3. Boast about His Holy Name! Let the hearts of those who seek the Lord, rejoice!
4. Seek the Lord and the strength He gives! Seek His presence continually! 
 
(Ek vertrou die Heilige Gees van God om die korrekte "PÊREL" aan u deur te gee elke dag volgens u behoeftes. Aan Hom kom toe alle eer, heerlikheid, lofprysing, aanbidding en danksegging nou en tot in ewigheid. 
/
 I am trusting the Holy Spirit of God to present the appropriate "PEARL" to you every day, according to your needs. To Him be all glory, honour, praise, worship and thanksgiving now and forever.)


No comments:

Post a Comment