Monday, 26 December 2016

' N PÊREL VIR ELKE DAG. / A PEARL FOR EACH DAY.

Dinsdag 24 Januarie 2017. 
'N PÊREL VIR ELKE DAG:

(2 Petrus 3:17,18)
17. Noudat julle dan vooruit weet geliefdes, moet julle op julle hoede wees dat julle nie dalk meegesleep word deur die dwaling van sedelose mense, en wegval uit julle eie vastigheid nie.  
18. Maar julle moet toeneem in die genade en kennis van onse Here en Saligmaker, Jesus Christus. Aan Hom kom die heerlikheid toe nou, sowel as in die dag van die ewigheid. Amen!

Tuesday 24 January 2017. 
A PEARL FOR EACH DAY:
(2 Peter 3:17,18)
17. Let me warn you therefore beloved, that knowing these things beforehand, you should be on your guard, lest you be carried away by the error of lawless wicked (persons and) fall from your own (present) firm condition ( your own steadfastness of mind.) 
18. But grow in grace (undeserved favour and spiritual strength) and recognition and knowledge and understanding of our Lord and Saviour Jesus Christ (the Messiah). To Him be glory (honour, majesty and splendour) both now and to the day of eternity. Amen. (So be it)! 

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om die korrekte "PÊREL" aan u deur te gee elke dag volgens u behoeftes. Aan Hom kom toe alle eer, heerlikheid, lofprysing, aanbidding en danksegging nou en tot in ewigheid. 
/
 I am trusting the Holy Spirit of God to present the appropriate "PEARL" to you every day, according to your needs. To Him be all glory, honour, praise, worship and thanksgiving now and forever.)


No comments:

Post a Comment