Monday, 26 December 2016

'N PÊREL VIR ELKE DAG. /. A PEARL FOR EACH DAY.

Saterdag 14 Januarie 2017. 
'N PÊREL VIR ELKE DAG:

(Jesaja 45:8)
"Laat dit drup o hemele, van bo af, en laat die wolke vloei van geregtigheid; laat die aarde oopgaan en laat heil voorkom en geregtigheid; laat hulle saam uitspruit, Ek die Here, het dit geskape,"

Saturday 14 January 2017. 
(Isaiah 45:8)
"Let fall in showers you heavens from above, and let the skies rain down righteousness (the pure spiritual, heaven-born possibilities that have their foundation in the Holy Being of God); let the earth open, and let them (skies and earth) sprout forth salvation, and let righteousness germinate and spring up (as plants do) together; I the Lord have created it."

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om die korrekte "PÊREL" aan u deur te gee elke dag volgens u behoeftes. Aan Hom kom toe alle eer, heerlikheid, lofprysing, aanbidding en danksegging nou en tot in ewigheid. 
/
 I am trusting the Holy Spirit of God to present the appropriate "PEARL" to you every day, according to your needs. To Him be all glory, honour, praise, worship and thanksgiving now and forever.)


No comments:

Post a Comment