Monday, 26 December 2016

'N PÊREL VIR ELKE DAG. / A PEARL FOR EACH DAY.

Woensdag 25 Januarie 2017. 
'N PÊREL VIR ELKE DAG:

(1 Johannes 1:1.2,3)
1. Wat van die begin af was, wat ons gehoor het, wat ons met ons oë gesien het, wat ons aanskou het en ons hande getas het aangaande die Woord van die Lewe -
2. en die lewe is geopenbaar en ons het dit gesien, en ons getuig en verkondig aan julle die ewige lewe, wat by die Vader was en aan ons geopenbaar is, -
3. en ons gesien en gehoor het, verkondig ons aan julle, sodat julle ook gemeenskap met ons kan hê; en ons gemeenskap is met die Vader en met Sy Seun, Jesus Christus. 

Wednesday 25 January 2017. 
A PEARL FOR EACH DAY:
(1 John 1:1,2,3)
1. This is what we proclaim to you: what was from the beginning, what we have heard, what we have seen with our eyes, what we have looked at, and our hands have touched (concerning the Word of Life - 
2. and the Word was revealed, and we have seen and testify and announce to you the Eternal Life that was with the Father and was revealed to us.)
3. What we have seen and heard we announce to you too, so that you may have fellowship with us - and indeed our fellowship is with the Father and with His Son Jesus Christ. 

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om die korrekte "PÊREL" aan u deur te gee elke dag volgens u behoeftes. Aan Hom kom toe alle eer, heerlikheid, lofprysing, aanbidding en danksegging nou en tot in ewigheid. 
/
 I am trusting the Holy Spirit of God to present the appropriate "PEARL" to you every day, according to your needs. To Him be all glory, honour, praise, worship and thanksgiving now and forever.)


No comments:

Post a Comment