Monday, 26 December 2016

'N PÊREL VIR ELKE DAG. / A PEARL FOR EACH DAY.

Donderdag 2 Februarie.2017. 
'N PÊREL VIR ELKE DAG:

(1 Johannes 2:7,8)
7. Broeders, dit is geen nuwe gebod wat ek aan julle skryf nie, maar 'n ou gebod wat julle van die begin af gehad het. Die ou gebod is die Woord wat julle van die begin af gehad het. 
8. En tog skryf ek aan julle 'n nuwe gebod wat waar is in Hom en in julle, want duisternis gaan verby en die waaragtige Lig skyn alreeds.  

A PEARL FOR EACH DAY:
(1 John 2:7,8)
7. Dear friends, I am not writing a new commandment to you, but an old commandment that you have had from the beginning. The old commandment is the Word you already heard. 
8. On the other hand, I am writing a new commandment to you which is true to Him and in you. The darkness is passing away and the True Light is already shining. 

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om die korrekte "PÊREL" aan u deur te gee elke dag volgens u behoeftes. Aan Hom kom toe alle eer, heerlikheid, lofprysing, aanbidding en danksegging nou en tot in ewigheid. 
/
 I am trusting the Holy Spirit of God to present the appropriate "PEARL" to you every day, according to your needs. To Him be all glory, honour, praise, worship and thanksgiving now and forever.)


No comments:

Post a Comment