Saturday, 29 October 2016

'N PÊREL VIR ELKE DAG. /. A PEARL FOR EACH DAY.

Maandag 14 November 2016. 
'N PÊREL VIR ELKE DAG:

(Spreuke 27:5)
Openlike teregwysing is beter as verborge liefde. 

Monday 14 November 2016. 
A PEARL FOR EACH DAY:
(Proverbs 27:3)
Better is open rebuke than hidden love. 

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om die korrekte "Pêrel" deur te gee elke dag, volgens u behoeftes. Aan Hom kom toe alle eer, heerlikheid, lofprysing, aanbidding en danksegging tot in ewigjeid. 
/
I am trusting the Holy Spirit of God to reveal the correct "Pearl" each day, according to your needs. To Him be all honour, glory, praise, worship and thanksgiving now and forever.)


No comments:

Post a Comment