Saturday, 29 October 2016

'N PÊREL VIR ELKE DAG. /. A PEARL FOR EACH DAY.

Donderdag 10 November 2016. 
'N PÊREL VIR ELKE DAG:

(Jesaja 1:18)
"Kom nou laat ons die saak uitmaak," sê die Here. "Al was julle sonde soos skarlaken, dit sal wit word soos sneeu; al was julle sonde soos purper, dit sal word soos wol."

Thursday 10 November 2016. 
A PEARL FOR EACH DAY:
(Isaiah 1:18)
"Come now and let us reason together," says the Lord. "Though your sins are like scarlet, they shall be as white as snow; though they are red as crimson, they shall be like wool."

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om die korrekte "Pêrel" deur te gee elke dag, volgens u behoeftes. Aan Hom kom toe alle eer, heerlikheid, lofprysing, aanbidding en danksegging tot in ewigjeid. 
/
I am trusting the Holy Spirit of God to reveal the correct "Pearl" each day, according to your needs. To Him be all honour, glory, praise, worship and thanksgiving now and forever.)


No comments:

Post a Comment