Monday, 17 October 2016

'N PÊREL VIR ELKE DAG. / A PEARL FOR EACH DAY.

Dinsdag 25 Oktober 2016. 

'N PÊREL VIR ELKE DAG:

(1 Samuel 2:2)
Niemand is heilig soos die Here nie; ja, daar is niemand buiten U, en daar is geen Rots soos onse God nie. 

Tuesday 25 October 2016. 
A PEARL FOR EACH DAY:
(1 Samuel 2:2)
There is none holy like the Lord, there is none besides You; yes, there is no Rock like our God. 

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om die korrekte "Pêrel" deur te gee elke dag, volgens u behoeftes. Aan Hom kom toe alle eer, heerlikheid, lofprysing, aanbidding en danksegging tot in ewigjeid. 
/
I am trusting the Holy Spirit of God to reveal the correct "Pearl" each day, according to your needs. To Him be all honour, glory, praise, worship and thanksgiving now and forever.)
No comments:

Post a Comment