Saturday, 29 October 2016

'N PÊREL VIR ELKE DAG. / A PEARL FOR EACH DAY.

Saterdag 5 November 2016. 
'N PÊREL VIR ELKE DAG:

(Matthéüs 10:30, 31)
30. En van julle is selfs die hare van die hoof almal getel. 
31. Wees dan nie bevrees nie: julle is meer werd as baie mossies. 

A PEARL FOR EACH DAY:
Saturday 5 November 2016. 
(Matthew 10:30,31)
30. Even all the hairs on your head are numbered.  
31. So do not be afraid; you are more valuable than many sparrows. 

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om die korrekte "Pêrel" deur te gee elke dag, volgens u behoeftes. Aan Hom kom toe alle eer, heerlikheid, lofprysing, aanbidding en danksegging tot in ewigjeid. 
/
I am trusting the Holy Spirit of God to reveal the correct "Pearl" each day, according to your needs. To Him be all honour, glory, praise, worship and thanksgiving now and forever.)


No comments:

Post a Comment