Saturday, 29 October 2016

'N PÊREL VIR ELKE DAG. / A PEARL FOR EACH DAY.

Sondag 6 November 2016. 
'N PÊREL VIR ELKE DAG:

(Romeine 8:14)
Want almal wat deur die Gees van God gelei word, dié is kinders van God. 

Sunday 6 November 2016. 
A PEARL FOR EACH DAY:
(Romans 8:14)
For all who are led by the Spirit of God, are the sons of God.  

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om die korrekte "Pêrel" deur te gee elke dag, volgens u behoeftes. Aan Hom kom toe alle eer, heerlikheid, lofprysing, aanbidding en danksegging tot in ewigjeid. 
/
I am trusting the Holy Spirit of God to reveal the correct "Pearl" each day, according to your needs. To Him be all honour, glory, praise, worship and thanksgiving now and forever.)


No comments:

Post a Comment