Saturday, 29 October 2016

'N PÊREL VIR ELKE DAG. /. A PEARL FOR EACH DAY.

Sondag 13 November 2016. 
'N PÊREL VIR ELKE DAG:

(Romeine 8:6)
Want wat die vlees bedink, is die dood. Maar wat die Gees bedink, is lewe en vrede. 

Sunday 13 November 2016. 
A PEARL FOR EACH DAY:
(Romans 8:6)
The mind of sinful man is death, but the mind controlled by the Spirit is life and peace.  

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om die korrekte "Pêrel" deur te gee elke dag, volgens u behoeftes. Aan Hom kom toe alle eer, heerlikheid, lofprysing, aanbidding en danksegging tot in ewigjeid. 
/
I am trusting the Holy Spirit of God to reveal the correct "Pearl" each day, according to your needs. To Him be all honour, glory, praise, worship and thanksgiving now and forever.)


No comments:

Post a Comment