Saturday, 29 October 2016

'N PÊREL VIR ELKE DAG. / A PEARL FOR EACH DAY B

Dinsdag 8 November 2016. 
'N PÊREL VIR ELKE DAG:

(Jesaja 33:22)
Want die Here is ons Regter, die Here is ons Aanvoerder, die Here is ons Koning: Hy sal ons verlos. 

Tuesday 8 November 2016. 
A PEARL FOR EACH DAY:
(Isaiah 33:22)
For the Lord is our Judge, the Lord is our Lawgiver, the Lord is our King; He will save us. 

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om die korrekte "Pêrel" deur te gee elke dag, volgens u behoeftes. Aan Hom kom toe alle eer, heerlikheid, lofprysing, aanbidding en danksegging tot in ewigjeid. 
/
I am trusting the Holy Spirit of God to reveal the correct "Pearl" each day, according to your needs. To Him be all honour, glory, praise, worship and thanksgiving now and forever.)


No comments:

Post a Comment