Saturday, 29 October 2016

'N PÊREL VIR ELKE DAG. / A PEARL FOR EACH DAY.

Vrydag 11 November 2016. 
'N PÊREL VIR ELKE DAG:

(Johannes 17:20,21)
20. "Maar Ek bid nie vir hulle alleen nie, maar ook vir die wat deur hulle woord in My sal glo;
21. "Dat almal een mag wees net soos U Vader, in My en Ek in U; dat hulle ook in Ons een mag wees, sodat die wêreld kan glo dat U My gestuur het."

Friday 11 November 2016. 
A PEARL FOR EACH DAY:
(John 17:20,21)
20. "My prayer is not for them alone. I pray also for those who will believe in Me, through their message;
21. "That all of them may be one, Father, just as You are in Me and I Am in You. May they also be in us so that the world may believe that You have sent Me." 

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om die korrekte "Pêrel" deur te gee elke dag, volgens u behoeftes. Aan Hom kom toe alle eer, heerlikheid, lofprysing, aanbidding en danksegging tot in ewigjeid. 
/
I am trusting the Holy Spirit of God to reveal the correct "Pearl" each day, according to your needs. To Him be all honour, glory, praise, worship and thanksgiving now and forever.)


No comments:

Post a Comment