Wednesday, 15 March 2017

'N PÊREL VIR ELKE DAG. /. A PEARL FOR EACH DAY.

Maandag 15 Mei 2017. 
'N PÊREL VIR ELKE DAG:

(Markus 16:14,15)
14. Later het Hy aan die elf self verskyn toe hulle aan tafel was, en Hy het hulle hul ongeloof en hardheid van hart verwyt, omdat hulle die wat Hom ná Sy opstanding gesien het, nie geglo het nie.  
15. En Hy het vir hulle gesê: "Gaan die hele wêreld in en verkondig die evangelie aan die hele mensdom."

Monday 15 May 2017. 
A PEARL FOR EACH DAY: 
(Mark 16:14,15)
14. Later He appeared to the eleven as they sat at the table; and He rebuked their unbelief and hardness of heart, because they did not believe those who had seen Him after He Had risen. 
15. And He said to them: "Go into all the world and preach the gospel to every creature."
 
(Ek vertrou die Heilige Gees van God om die korrekte "PÊREL" deur te gee elke dag, volgens u behoeftes. Aan Hom kom toe alle eer, heerlikheid, lofprysing, aanbidding, en danksegging nou en tot in ewigheid.  
/
I am trusting the Holy Spirit of God to  present the appropriate "PEARL" to you every day, according to your needs. To Him be all glory, honour, praise, worship and thanksgiving now and forever).No comments:

Post a Comment