Wednesday, 15 March 2017

'N PÊREL VIR ELKE DAG. /. A PEARL FOR EACH DAY.

Donderdag 18 Mei 2017. 
'N PÊREL VIR ELKE DAG:

(Lukas 24:38-43)
38. En Hy vra vir hulle: "Waarom is julle ontsteld en waarom kom daar twyfel in julle hart op?
39. "Kyk na My hande en My
voete, want dit is Ek self. Voel aan My en kyk; want 'n gees het nie vlees en bene soos julle sien dat Ek het nie."
40. En terwyl Hy dit sê, wys Hy hulle
Sy hande en voete. 
41. En toe hulle van blydskap nog nie kon glo nie en hulle verwonder, sê Hy vir hulle: "Het julle hier iets om te eet?"
42. Daarop gee hulle Hom 'n stuk gebraaide vis en 'n stuk heuningkoek,
43. en Hy het dit geneem en voor hulle oë geëet. 

Thursday 18 May 2017. 
A PEARL FOR EACH DAY: 
(Luke 24:38-43)
38. He said to them: "Why are you troubled, and why do doubts rise in your minds?
39. "Look at My hands and My feet. It is I Myself! Touch Me and see; a ghost does not have flesh and bones, as you see I have."
40. When He had said this, He showed them His hands and feet. 
41. And while they still did not believe it, because of joy and amazement, He asked them: "Do you have anything here to eat?"
42. They gave Him a piece of broiled fish, and a honeycomb,
43. and He took it and ate it in their presence. 

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om die korrekte "PÊREL" deur te gee elke dag, volgens u behoeftes. Aan Hom kom toe alle eer, heerlikheid, lofprysing, aanbidding, en danksegging nou en tot in ewigheid.   
/
I am trusting the Holy Spirit of God to  present the appropriate "PEARL" to you every day, according to your needs. To Him be all glory, honour, praise, worship and thanksgiving now and forever).No comments:

Post a Comment