Wednesday, 15 March 2017

'N PÊREL VIR ELKE DAG. /. A PEARL FOR EACH DAY.

Vrydag 19 Mei 2017. 
'N PÊREL VIR ELKE DAG:

(Lukas 24:44-46)
44. En Hy sê vir hulle: "Dit is die woorde wat Ek met julle gespreek het toe Ek nog by julle was, dat alles wat oor My geskrywe is in die Wet van Moses en die profete en die psalms, vervul moet word."
45. Toe open Hy hulle verstand om die Skrifte te verstaan. 
46. En Hy sê vir hulle: "So is dit geskrywe en so moes die Christus ly, en op die derde dag uit die dode opstaan."

Friday 19 May 2017. 
A PEARL FOR EACH DAY: 
(Luke 24-44-46)
44. He said to them: "This is what I told you while I was still with you: Everything must be fulfilled that is written about Me in the Law of Moses, the prophets and the psalms."
45. Then He opened their minds so they could understand the Scriptures. 
46. He told them: "This is what is written: 'The Christ will suffer and rise from the dead on the third day.'"

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om die korrekte "PÊREL" deur te gee elke dag, volgens u behoeftes. Aan Hom kom toe alle eer, heerlikheid, lofprysing, aanbidding, en danksegging nou en tot in ewigheid.   
/
I am trusting the Holy Spirit of God to  present the appropriate "PEARL" to you every day, according to your needs. To Him be all glory, honour, praise, worship and thanksgiving now and forever).No comments:

Post a Comment