Wednesday, 15 March 2017

'N PÊREL VIR ELKE DAG. /. A PEARL FOR EACH DAY.

Dinsdag 21 Maart 2017. 
'N PÊREL VIR ELKE DAG:

(3 Johannes 1:11)
Geliefde, moenie navolg wat kwaad is nie, maar wat goed is. Hy wat goed doen, is uit God; maar hy wat kwaad doen, het God nie gesien nie. 

Tuesday 21 March 2017. 
A PEARL FOR EACH DAY: 
(3 John 1:11)
Dear friend, do not imitate what is evil, but what is good. Anyone who does what is good, is from God. Anyone who does what is evil, has not seen God. 

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om die korrekte "PÊREL" deur te gee elke dag, volgens u behoeftes. Aan Hom kom toe alle eer, heerlikheid, lofprysing, aanbidding, en danksegging nou en tot in ewigheid.   
/
I am trusting the Holy Spirit of God to  present the appropriate "PEARL" to you every day, according to your needs. To Him be all glory, honour, praise, worship and thanksgiving now and forever).No comments:

Post a Comment