Wednesday, 15 March 2017

'N PÊREL VIR ELKE DAG. /. A PEARL FOR EACH DAY.

Dinsdag 23 Mei 2017. 
'N PÊREL VIR ELKE DAG:

(Johannes 20:25-27)
25. Die ander dissipels sê toe vir Thomas: "Ons het die Here gesien!" Maar hy het vir hulle gesê: "As ek nie in Sy hande die merk van die spykers sien, en my vinger steek in die merk van die spykers, en my hand in Sy sy steek nie, sal ek nooit glo nie."
26. En agt dae daarna was Sy dissipels weer binne, en Thomas saam met hulle. En Jesus het gekom terwyl die deure gesluit was, en het in hul midde gestaan en gesê: "Vrede vir julle!"
27. Daarna sê Hy vir Thomas: "Bring jou vinger hier, en kyk na My hande; en bring jou hand en steek dit in My sy; en moenie ongelowig wees nie, maar gelowig."

Tuesday 23 May 2017. . 
A PEARL FOR EACH DAY: 
(John 20:25-27)
25. So the other disciples kept telling Thomas: "We have seen the Lord!" But he said to them: "Unless I see in His hands the marks made by the nails and put my finger into the nail prints, and put my hand into His side, I will never believe it."
26. Eight days later His disciples were again in the house, and Thomas was with them. Jesus came, though they were behind closed doors, and stood among them and said: "Peace to you!"
27. Then He said to Thomas: "Reach out your finger here, and see My hands; and put out your hand and place it in My side. Do not be faithless and incredulous, but believe!"

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om die korrekte "PÊREL" deur te gee elke dag, volgens u behoeftes. Aan Hom kom toe alle eer, heerlikheid, lofprysing, aanbidding, en danksegging nou en tot in ewigheid.   
/
I am trusting the Holy Spirit of God to  present the appropriate "PEARL" to you every day, according to your needs. To Him be all glory, honour, praise, worship and thanksgiving now and forever).No comments:

Post a Comment