Wednesday, 15 March 2017

'N PÊREL VIR ELKE DAG. / A PEARL FOR EACH DAY.

Dinsdag 30 Mei 2017. 
'N PÊREL VIR ELKE DAG:

(Johannes 21:18,19)
18. "Voorwaar, voorwaar Ek sê vir jou: 'Toe jy jonger was, het jy jouself gegord en rondgegaan waar jy wou; maar wanneer jy oud geword het, sal jy jou hands uitsteek, en 'n ander een sal jou bring waar jy nie wil wees nie.'"
19. En dit het Hy gesê om aan te dui deur hoedanige dood hy God sou verheerlik; en toe Hy dit gesê het, sê Hy vir hom: "Volg My!"

Tuesday 30 May 2017. 
A PEARL FOR EACH DAY: 
(Jojm 21:18,19)
18. I assure you, most solemnly I tell you, when you were young, you girded yourself (put on your own belt and girdle) and you walked about wherever you pleased to go. But when you are old, you will stretch out your hands, and someone else will put a girdle around you, and carry you where you do not wish to go.  
19. He said this to indicate by what kind of death Peter would glorify God. And after this, He said to him: "Follow Me!"

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om die korrekte "PÊREL" deur te gee elke dag, volgens u behoeftes. Aan Hom kom toe alle eer, heerlikheid, lofprysing, aanbidding, en danksegging nou en tot in ewigheid.   
/
I am trusting the Holy Spirit of God to  present the appropriate "PEARL" to you every day, according to your needs. To Him be all glory, honour, praise, worship and thanksgiving now and forever).No comments:

Post a Comment