Wednesday, 15 March 2017

'N PÊREL VIR ELKE DAG. /. A PEARL FOR EACH DAY.

Woensdag 24 Mei 2017. 
'N PÊREL VIR ELKE DAG:

(Johannes 20:28,29)
28. En Thomas antwoord en sê vir Hom: "My Here en my God!"
29. Jesus sê vir hom: "Omdat jy My gesien het Thomas, het jy geglo; salig is die wat nie gesien het nie, en tog geglo het." 

Wednesday 24 May 2017. 
A PEARL FOR EACH DAY: 
(John 20:28,29)
28. Thomas answered Him: "My Lord and My God!"
29. Jesus said to him: "Because you have seen Me Thomas, do you now believe, (trust, have faith)? Blessed and happy and to be envied are those who have never seen Me, and yet have believed and trusted and relied on Me."

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om die korrekte "PÊREL" deur te gee elke dag, volgens u behoeftes. Aan Hom kom toe alle eer, heerlikheid, lofprysing, aanbidding, en danksegging nou en tot in ewigheid.   
/
I am trusting the Holy Spirit of God to  present the appropriate "PEARL" to you every day, according to your needs. To Him be all glory, honour, praise, worship and thanksgiving now and forever).No comments:

Post a Comment