Saturday, 11 February 2017

'N PÊREL VIR ELKE DAG. /. A PEARL FOR EVERY DAY.

Vrydag 10 Maart 2017. 
'N PÊREL VIR ELKE DAG:
(1 Johannes 5:16,17)
16. As iemand sy broeder 'n sonde sien doen wat nie tot die dood is nie, moet hy daarvoor bid, en Hy sal hom die lewe gee - vir die wat nie 'n sonde tot die dood doen nie. 
17. Alle ongeregtigheid is sonde, en daar is 'n sonde wat nie tot die dood is nie. 

Friday 10 March 2017. 
A PEARL FOR EACH DAY:
(1 John 5:16,17)
16. If you see any brother or sister commit a sin that does not lead to death, you should pray and God will give them life. I refer to those whose sin does not lead to death. There is a sin that leads to death. I am not saying that you should pray for that. 
17. All wrongdoing is sin, and there is sin that does not lead to death. 

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om elke dag die korrekte "PÊREL" deur te gee, volgens u behoeftes. Aan Hom kom toe alle eer, heerlikheid, lofprysing, aanbidding en danksegging tot in alle ewigheid. 
   /
I am trusting the Holy Sprit of God to reveal the correct "PEARL" every day according to your needs. To Him be all glory, honour, praise, worship and thanksgiving, now and forever.)


No comments:

Post a Comment