Saturday, 11 February 2017

'N PÊREL VIR ELKE DAG. /. A PEARL FOR EACH DAY.

Donderdag 9 Maart 2017. 
'N PÊREL VIR ELKE DAG:
(1 Johannes 5:14,15)
14. En dit is die vrymoedigheid wat ons teenoor Hom het, dat Hy ons verhoor as ons iets vra volgens Sy wil. 
15. En as ons weet dat Hy ons verhoor, dan weet ons dat wat ons ook al vra, ons die bedes verkry wat ons van Hom gevra het. 

Thursday 9 March 2017. 
A PEARL FOR EACH DAY:
(1 John 5:14,15)
14. Now this is the confidence we have in Him, that if we ask anything according to His will, He hears us. 
15. And if we know that He hears us, whatever we ask, we know that we have the petitions that we have asked of Him. 
 
(Ek vertrou die Heilige Gees van God om elke dag die korrekte "PÊREL" deur te gee, volgens u behoeftes. Aan Hom kom toe alle eer, heerlikheid, lofprysing, aanbidding en danksegging tot in alle ewigheid. 
   /
I am trusting the Holy Sprit of God to reveal the correct "PEARL" every day according to your needs. To Him be all glory, honour, praise, worship and thanksgiving, now and forever.)


No comments:

Post a Comment