Saturday, 11 February 2017

'N PÊREL VIR ELKE DAG. /: A PEARL FOR EACH DAY.

Saterdag 25 Februarie  2017. 
'N PÊREL VIR ELKE DAG:

(1 Johannes 4:1-3)
1. Broeders. glo nie elke gees nie, maar stel die geeste op die proef of hulle uit God is, want baie valse profete het in die wêreld uitgegaan. 
2. Hieraan ken julle die Gees van God: elke gees wat bely dat Jesus Christus in die vlees gekom het, is uit God;
3. En elke gees wat nie bely dat Jesus Christus in die vlees gekom het nie, is nie uit God nie, en dit is die gees van die antichris waarvan julle gehoor het dat hy kom, en hy is nou al in die wêreld.   

Saturday 25 February 2017. 
A PEARL FOR EACH DAY:
(1 John 4:1-3)
1. Dear friends, do not believe every spirit, but test the spirits to see whether they are from God, because many false prophets have gone into the world.  
2. This is how you can recognize the Spirit of God: Every spirit that acknowledges that Jesus Christ Has come in the flesh, is from God, 
3. But every spirit that does not acknowledge Jesus, is not from God. This is the spirit of the antichrist, which you have heard is coming, and even now is already in the world.   

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om elke dag die korrekte "PÊREL" deur te gee, volgens u behoeftes. Aan Hom kom toe alle eer, heerlikheid, lofprysing, aanbidding en danksegging tot in alle ewigheid. 
   /
I am trusting the Holy Sprit of God to reveal the correct "PEARL" every day according to your needs. To Him be all glory, honour, praise, worship and thanksgiving, now and forever.)


No comments:

Post a Comment