Saturday, 11 February 2017

'N PÊREL VIR ELKE DAG. /. A PEARL FOR EACH DAY.

Sondag 26 Februarie 2017. 
'N PÊREL VIR ELKE DAG:

(1 Johannes 4:4-6)
4. Julle is uit God, my kinders en het hulle oorwin, omdat Hy wat in julle is, groter is as hy wat in die wêreld is. 
5. Hulle is uit die wêreld, daarom praat hulle uit die wêreld, en die wêreld luister na hulle. 
6. Ons is uit God; hy wat God ken, luister na ons; hy wat nie uit God is nie, luister nie na ons nie. Hieruit ken ons die Gees van die Waarheid, en die gees van dwaling. 

Sunday 26 Februaryl 2017. 
A PEARL FOR EACH DAY:
(1 John 4-6)
4. You dear children. are from God and have overcome them, because the One Who is in you is greater than the one who is in the world.     
5. They are from the world and therefore speak from the viewpoint of the world, and the world listens to them. 
6. We are from God and whoever knows God, listens to us; but whoever is not from God does not listen to us. This is how we recognize the Spirit of Truth and the spirit of falsehood. 

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om elke dag die korrekte "PÊREL" deur te gee, volgens u behoeftes. Aan Hom kom toe alle eer, heerlikheid, lofprysing, aanbidding en danksegging tot in alle ewigheid. 
   /
I am trusting the Holy Sprit of God to reveal the correct "PEARL" every day according to your needs. To Him be all glory, honour, praise, worship and thanksgiving, now and forever.). 
No comments:

Post a Comment