Saturday, 11 February 2017

'N PÊREL VIR ELKE DAG. /. A PEARL FOR EACH DAY.

Vrydag 17 Februarie 2017. 
'N PÊREL VIR ELKE DAG:

(1 Johannes 3:19-21)
19. En hieraan weet ons dat ons uit die waarheid is; en ons sal ons harte voor hom gerusstel,
20. Want as ons hart ons veroordeel, God is meer as ons hart, en Hy weet alles. 
21. Geliefdes, as ons hart ons nie veroordeel nie, dan het ons vrymoedigheid voor God.   

Friday 17 February 2017. . 
A PEARL FOR EACH DAY:
(1 John 3:19-21)
19. This is how we know we belong to the truth, and how we set our hearts to rest in His presence: 
20. If our hearts condemn us, we know that God is greater than our hearts, and He knows everything.  
21. Dear friends. If our hearts do not condemn us, we have confidence before God.  

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om elke dag die korrekte "PÊREL" deur te gee, volgens u behoeftes. Aan Hom kom toe alle eer, heerlikheid, lofprysing, aanbidding en danksegging tot in alle ewigheid. 
   /
I am trusting the Holy Sprit of God to reveal the correct "PEARL" every day according to your needs. To Him be all glory, honour, praise, worship and thanksgiving, now and forever.)


No comments:

Post a Comment