Saturday, 11 February 2017

'N PÊREL VIR ELKE DAG. /. A PEARL FOR EACH DAY.

Sondag 19Februarie 2017. 
'N PÊREL VIR ELKE DAG:

(1 Johannes 3:23,24)
23. En dit is Sy gebod: dat ons in
die Naam van Sy seun Jesus Christus moet glo, en mekaar liefhê soos Hy ons 'n gebod gegee het. 
24. En hy wat Sy gebooie bewaar, bly
In Hom, en Hy in hom. En hieraan weet ons dat Hy in ons  bly: Aan die Gees wat Hy ons gegee het. 

Sunday 19 February 2017. 
A PEARL FOR EACH DAY:
(1 John 3:24,25)
23. And this is His command: to believe in the Name of His Son, Jesus Christ, and to love one another as He commanded us. 
24. The one who keeps God's commands live in Him, and He in them. And this is how we know that He lives in us: We know it by the Spirit He gave us. 

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om elke dag die korrekte "PÊREL" deur te gee, volgens u behoeftes. Aan Hom kom toe alle eer, heerlikheid, lofprysing, aanbidding en danksegging tot in alle ewigheid. 
   /
I am trusting the Holy Sprit of God to reveal the correct "PEARL" every day according to your needs. To Him be all glory, honour, praise, worship and thanksgiving, now and forever.)


No comments:

Post a Comment