Saturday, 11 February 2017

'N PÊREL VIR ELKE DAG. /. A PEARL FOR EACH DAY.

Sondag 5 Maart 2017. 
'N PÊREL VIR ELKE DAG:

(1 Johannes 5:4-6)
4. Want alles wat uit God gebore is, oorwin die wêreld; en dit is die oorwinning wat die wêreld oorwin het, naamlik ons geloof. 
5. Wie anders is dit wat die wêreld oorwin, as hy wat glo dat Jesus die Seun van God is?
6. Dit is Hy wat deur water en bloed gekom het, Jesus die Christus; nie deur die water alleen nie, maar deur die water en die bloed; en dit is die Gees wat getuig, want die Gees is die waarheid. 

Sunday 5 March 2017. 
A PEARL FOR EACH DAY:
(1 John 5:4-6)
4. For everyone born of God overcomes the world. This is the victory that has overcome the world, even our faith. 
5. Who is it that overcomes the world? Only the one who believes that Jesus is the Son of God. 
6. This is the One Who came by water and blood - Jesus Christ. He did not come by water only, but by water and blood. And it is the Spirit Who testifies, because the Spirit is the truth. 

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om elke dag die korrekte "PÊREL" deur te gee, volgens u behoeftes. Aan Hom kom toe alle eer, heerlikheid, lofprysing, aanbidding en danksegging tot in alle ewigheid. 
   /
I am trusting the Holy Sprit of God to reveal the correct "PEARL" every day according to your needs. To Him be all glory, honour, praise, worship and thanksgiving, now and forever.)


No comments:

Post a Comment