Saturday, 11 February 2017

'N PÊREL VIR ELKE DAG. / A PEARL FOR EACH DAY.

Woensdag 1 Maart 2017. 
'N PÊREL VIR ELKE DAG:

(1 Johannes 4:12-14)
12. Niemand het God ooit aanskou nie. As ons mekaar liefhet, bly God in ons en het Sy liefde in ons volmaak geword. 
13. Hieraan weet ons dat ons in Hom bly en Hy in ons, dat Hy ons van Sy gees gegee het. 
14. En ons het aanskou en ons getuig dat die Vader die Seun as Verlosser van die wêreld gestuur het. 

Wednesday 1 March 2017. 
A PEARL FOR EACH DAY:
(1 John 4:12-14)
12. No one has ever seen God; but if we love one another, God lives in us and His love is made complete in us. 
13. This is how we know that we live in Him and He in us: He Has given us of His Spirit. 
14. And we have seen and testify that the Father Has sent His Son to be the Saviour of the world. 

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om elke dag die korrekte "PÊREL" deur te gee, volgens u behoeftes. Aan Hom kom toe alle eer, heerlikheid, lofprysing, aanbidding en danksegging tot in alle ewigheid. 
   /
I am trusting the Holy Sprit of God to reveal the correct "PEARL" every day according to your needs. To Him be all glory, honour, praise, worship and thanksgiving, now and forever.)


No comments:

Post a Comment