Saturday, 11 February 2017

'N PÊREL VIR ELKE DAG. /. A PEARL FOR EACH DAY.

Vrydag 3 Maart 2017. 
'N PÊREL VIR ELKE DAG:

(1 Johannes 4:19-21)
19. Ons het Hom lief, omdat Hy ons eerste liefgehad het. 
20. As iemand sê: "Ek het God lief" - en sy broeder haat, is hy 'n leuenaar; want wie sy broeder wat hy gesien het nie liefhet nie, hoe kan hy God liefhê wat hy nie gesien het nie? 
21. En hierdie gebod het ons van Hom dat hy wat God liefhet, ook sy broeder moet liefhê. 

Friday 3 March 2017. 
A PEARL FOR EACH DAY:
(1 John 4:19-21)
19. We love, becsuse He first loved us. 
20. Whoever claims to love God, yet hates a brother or sister whom they have seen, cannot love God Whom they have not seen. 
21. And He has given us this command: Anyone who loves God, must also love their brother and sister. 

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om elke dag die korrekte "PÊREL" deur te gee, volgens u behoeftes. Aan Hom kom toe alle eer, heerlikheid, lofprysing, aanbidding en danksegging tot in alle ewigheid. 
   /
I am trusting the Holy Sprit of God to reveal the correct "PEARL" every day according to your needs. To Him be all glory, honour, praise, worship and thanksgiving, now and forever.)


No comments:

Post a Comment