Saturday, 11 February 2017

'N PÊREL VIR ELKE DAG. /. A PEARL FOR EACH DAY.

Sunday 12 March 2017. 
'N PEARL FOR EACH DAY:

(1 John 5:20,21)
20. We know also that the Son of God Has come and Has given us understanding so that we may know Him Who is true. And we are in Him Who is true by being in His Son, Jesus Christ. He is the true God and eternal life. 
21. Dear children, keep yourselves from idols. Amen. 

Sondag 12 Maart 2017. 
A PÊREL VIR ELKE DAY:
(1 Johannes 5:20,21)
20. En ons weet dat die Seun van God gekom het en ons die verstand gegee het om die Waaragtige te ken; en ons is in die Waaragtige, in Sy Seun, Jesus Christus. Hy is die waaragtige God en die ewige lewe. 
21. My kinders, bewaar julleself van die afgode. Amen. 

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om elke dag die korrekte "PÊREL" deur te gee, volgens u behoeftes. Aan Hom kom toe alle eer, heerlikheid, lofprysing, aanbidding en danksegging tot in alle ewigheid. 
   /
I am trusting the Holy Sprit of God to reveal the correct "PEARL" every day according to your needs. To Him be all glory, honour, praise, worship and thanksgiving, now and forever.)No comments:

Post a Comment