Saturday, 11 February 2017

'N PÊREL VIR ELKE DAG. /. A PEARL FOR EACH DAY.

Woensdag 8 Maart 2017. 
'N PÊREL VIR ELKE DAG:

(1 Johannes 5:13)
Dit het ek geskrywe aan julle wat glo in die Naam van die Seun van God, sodat julle kan weet dat julle die ewige lewe het, en kan glo in die Naam van die Seun van God. 

Wednesday 8  March 2017. 
A PEARL FOR EACH DAY:
(1 John 5:13)
These things I have written to you who believe in the Name of the Son of God, that you may know that you have eternal life, and that you may continue to believe in the Name of the Son of God.   

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om elke dag die korrekte "PÊREL" deur te gee, volgens u behoeftes. Aan Hom kom toe alle eer, heerlikheid, lofprysing, aanbidding en danksegging tot in alle ewigheid. 
   /
I am trusting the Holy Sprit of God to reveal the correct "PEARL" every day according to your needs. To Him be all glory, honour, praise, worship and thanksgiving, now and forever.)


No comments:

Post a Comment