Monday, 17 April 2017

'N PÊREL VIR ELKE DAG. /. A PEARL FOR EACH DAY.

Woensdag 26 April 2017. 

'N PÊREL VIR ELKE DAG:

(Markus 8:38)
En elkeen wat hom vir My en My Woorde skaam in hierdie sondige en owerspelige geslag, vir hom sal die Seun van die Mens Hom ook skaam wanneer Hy kom in die heerlikheid van Sy Vader, met die heilige engele. 

Wednesday 26 April 2017. 
A PEARL FOR EACH DAY:
(Mark 8:38)
For whoever is ashamed of Me and My Words in this adulterous and sinful generation, of him the Son of Man also will be ashamed when He comes in the glory of His Father, with the holy angels.  

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om die korrekte "PÊREL" deur te gee elke dag, volgens u behoeftes. Aan Hom kom toe alle eer, heerlikheid, lofprysing, aanbidding en danksegging, nou en tot in ewigheid. 
          /
I am trusting the Holy Spirit of God to present the appropriate "PEARL" to you every day, according to your needs. To Him be all glory, honour, praise, worship and thanksgiving now and forever).

  

No comments:

Post a Comment