Monday, 17 April 2017

'N PÊREL VIR ELKE DAG. /. A PEARL FOR EACH DAY.

Sondag 21 Mei 2017. 

'N PÊREL VIR ELKE DAG:

(Johannes 20:19-21)
19. En toe dit aand was op daardie eerste dag van die week, en die deure waar die dissipels vergader het uit vrees vir die Jode, gesluit was, het Jesus gekom en in hulle midde gestaan, en gesê: "Vrede vir julle!" 
20. En nadat Hy dit gesê het, wys Hy hulle Sy hande en Sy sy. En die dissiels was bly toe hulle die Here sien. 
21. Jesus sê toe weer vir hulle: "Vrede vir julle! Soos die Vader My gestuur het, stuur ek julle ook."

Sunday 21 May 2017. 
A PEARL FOR EACH DAY:
(John 20:19-21)
19. Then that same day at evening, being the first day of the week, when the doors were shut where the disciples were assembled, for fear of the Jews, Jesus came and stood among them, and said: "Peace be with you!"
20. When He Had said this, He showed them His hands and His side.   And when the disciples saw the Lord, they were filled with joy and ecstasy. 
21. So Jesus said to them again: "Peace to you! Just as the Father Has sent Me forth, I Am also sending you."

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om die korrekte "PÊREL" deur te gee elke dag, volgens u behoeftes. Aan Hom kom toe alle eer, heerlikheid, lofprysing, aanbidding en danksegging, nou en tot in ewigheid. 
          /
I am trusting the Holy Spirit of God to present the appropriate "PEARL" to you every day, according to your needs. To Him be all glory, honour, praise, worship and thanksgiving now and forever).


No comments:

Post a Comment